หวยเวลา หวยเวลา

กลุ่มหวยไทย

หวยรัฐบาลไทย 16/05/67
รางวัลที่ 1

205690

2 ตัวล่าง

60

3 ตัวหน้า

885,747

3 ตัวล่าง

137,070

หวยออมสิน 16/05/67
3 ตัวบน

723

2 ตัวล่าง

14

หวย ธกส 16/05/67
3 ตัวบน

989

2 ตัวล่าง

05

กลุ่มหวยหุ้นไทย

กลุ่มหวยหุ้นไทย

20/05/67
3ตัวบน
2ตัวล่าง
หวยหุ้นไทยเย็น

xxx

xxx

หวยหุ้นไทยเย็น 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

กลุ่มหวยลาว

กลุ่มหวยลาว

20/05/67
3ตัวบน
2ตัวล่าง
ประชาชนลาว

582

11

ลาว (พิเศษ)

xxx

xxx

ลาว (เช้า)

331

81

ลาว EXTRA

019

05

ลาว HD

xxx

xxx

ลาว VIP

xxx

xxx

ลาวกาชาด

xxx

xxx

ลาวทีวี

xxx

xxx

ลาวประตูชัย

944

87

ลาวมิตรภาพ

xxx

xxx

ลาวสตาร์

xxx

xxx

ลาวสตาร์ VIP

xxx

xxx

ลาวสันติภาพ

808

25

ลาวสัมพันธ์

xxx

xxx

ลาวสามัคคี

xxx

xxx

ลาวสามัคคี VIP

xxx

xxx

ลาวอาเซียน

xxx

xxx

หวยลาว

xxx

xxx

ประชาชนลาว 20/05/67
3 ตัวบน

582

2 ตัวล่าง

11

ลาว (พิเศษ) 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

ลาว (เช้า) 20/05/67
3 ตัวบน

331

2 ตัวล่าง

81

ลาว EXTRA 20/05/67
3 ตัวบน

019

2 ตัวล่าง

05

ลาว HD 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

ลาว VIP 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

ลาวกาชาด 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

ลาวทีวี 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

ลาวประตูชัย 20/05/67
3 ตัวบน

944

2 ตัวล่าง

87

ลาวมิตรภาพ 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

ลาวสตาร์ 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

ลาวสตาร์ VIP 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

ลาวสันติภาพ 20/05/67
3 ตัวบน

808

2 ตัวล่าง

25

ลาวสัมพันธ์ 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

ลาวสามัคคี 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

ลาวสามัคคี VIP 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

ลาวอาเซียน 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

หวยลาว 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

กลุ่มหวยเวียดนาม

กลุ่มหวยเวียดนาม

20/05/67
3ตัวบน
2ตัวล่าง
หวยฮานอย 4D

xxx

xxx

หวยฮานอย VIP

xxx

xxx

ฮานอย

xxx

xxx

ฮานอย (ดึก)

xxx

xxx

ฮานอย (พิเศษ)

xxx

xxx

ฮานอย (เช้า)

268

60

ฮานอย EXTRA

xxx

xxx

ฮานอย HD

xxx

xxx

ฮานอยกาชาด

xxx

xxx

ฮานอยทีวี

xxx

xxx

ฮานอยพัฒนา

xxx

xxx

ฮานอยสตาร์

xxx

xxx

ฮานอยสามัคคี

xxx

xxx

ฮานอยอาเซียน

754

13

ฮานอยเฉพาะกิจ

xxx

xxx

ฮานอยไซง่อน

xxx

xxx

ฮานอยไซง่อน VIP

xxx

xxx

หวยฮานอย 4D 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

หวยฮานอย VIP 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

ฮานอย 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

ฮานอย (ดึก) 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

ฮานอย (พิเศษ) 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

ฮานอย (เช้า) 20/05/67
3 ตัวบน

268

2 ตัวล่าง

60

ฮานอย EXTRA 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

ฮานอย HD 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

ฮานอยกาชาด 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

ฮานอยทีวี 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

ฮานอยพัฒนา 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

ฮานอยสตาร์ 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

ฮานอยสามัคคี 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

ฮานอยอาเซียน 20/05/67
3 ตัวบน

754

2 ตัวล่าง

13

ฮานอยเฉพาะกิจ 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

ฮานอยไซง่อน 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

ฮานอยไซง่อน VIP 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

กลุ่มหวยหุ้นต่างประเทศ

กลุ่มหวยหุ้นต่างประเทศ

20/05/67
3ตัวบน
2ตัวล่าง
ดาวโจนส์สตาร์

612

04

หวยมาเลย์

xxx

xxx

หวยยูโร

xxx

xxx

ดาวโจนส์สตาร์ 20/05/67
3 ตัวบน

612

2 ตัวล่าง

04

หวยมาเลย์ 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

หวยยูโร 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

กลุ่มหวยหุ้น

กลุ่มหวยหุ้น

20/05/67
3ตัวบน
2ตัวล่าง
หวยหุ้นจีนรอบบ่าย

xxx

xxx

หวยหุ้นจีนรอบเช้า

xxx

xxx

หวยหุ้นดาวน์โจน

xxx

xxx

หวยหุ้นนิเคอิรอบบ่าย

xxx

xxx

หวยหุ้นนิเคอิรอบเช้า

692

54

หวยหุ้นรัสเซีย

xxx

xxx

หวยหุ้นสิงคโปร์

xxx

xxx

หวยหุ้นอังกฤษ

xxx

xxx

หวยหุ้นอินเดีย

xxx

xxx

หวยหุ้นอียิปต์

xxx

xxx

หวยหุ้นฮั่งเส็งรอบบ่าย

xxx

xxx

หวยหุ้นฮั่งเส็งรอบเช้า

xxx

xxx

หวยหุ้นเกาหลี

xxx

xxx

หวยหุ้นไต้หวัน

xxx

xxx

หวยหุ้นจีนรอบบ่าย 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

หวยหุ้นจีนรอบเช้า 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

หวยหุ้นดาวน์โจน 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

หวยหุ้นนิเคอิรอบบ่าย 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

หวยหุ้นนิเคอิรอบเช้า 20/05/67
3 ตัวบน

692

2 ตัวล่าง

54

หวยหุ้นรัสเซีย 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

หวยหุ้นสิงคโปร์ 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

หวยหุ้นอังกฤษ 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

หวยหุ้นอินเดีย 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

หวยหุ้นอียิปต์ 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

หวยหุ้นฮั่งเส็งรอบบ่าย 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

หวยหุ้นฮั่งเส็งรอบเช้า 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

หวยหุ้นเกาหลี 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

หวยหุ้นไต้หวัน 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

กลุ่มหวยหุ้น VIP

กลุ่มหวยหุ้น VIP

20/05/67
3ตัวบน
2ตัวล่าง
จีน VIP (บ่าย)

xxx

xxx

จีน VIP (เช้า)

280

68

ดาวน์โจนส์ VIP

380

75

นิเคอิ VIP (บ่าย)

xxx

xxx

นิเคอิ VIP (เช้า)

551

84

รัสเซีย VIP

xxx

xxx

สิงค์โปร VIP

xxx

xxx

อังกฤษ VIP

xxx

xxx

ฮั่งเส็ง VIP (บ่าย)

xxx

xxx

ฮั่งเส็ง VIP (เช้า)

xxx

xxx

เกาหลี VIP

xxx

xxx

เยอรมัน VIP

xxx

xxx

ไต้หวัน VIP

xxx

xxx

จีน VIP (บ่าย) 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

จีน VIP (เช้า) 20/05/67
3 ตัวบน

280

2 ตัวล่าง

68

ดาวน์โจนส์ VIP 20/05/67
3 ตัวบน

380

2 ตัวล่าง

75

นิเคอิ VIP (บ่าย) 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

นิเคอิ VIP (เช้า) 20/05/67
3 ตัวบน

551

2 ตัวล่าง

84

รัสเซีย VIP 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

สิงค์โปร VIP 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

อังกฤษ VIP 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

ฮั่งเส็ง VIP (บ่าย) 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

ฮั่งเส็ง VIP (เช้า) 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

เกาหลี VIP 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

เยอรมัน VIP 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

ไต้หวัน VIP 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

กลุ่มหวยหุ้น VISA

กลุ่มหวยหุ้น VISA

20/05/67
3ตัวบน
2ตัวล่าง
จีน VISA (บ่าย)

xxx

xxx

จีน VISA (เช้า)

xxx

xxx

ดาวน์โจนส์ VISA

126

53

นิเคอิ VISA (บ่าย)

xxx

xxx

นิเคอิ VISA (เช้า)

013

00

รัสเซีย VISA

xxx

xxx

ลาว VISA

764

68

อังกฤษ VISA

xxx

xxx

ฮั่งเส็ง VISA (บ่าย)

xxx

xxx

ฮั่งเส็ง VISA (เช้า)

xxx

xxx

ฮานอย VISA

xxx

xxx

เยอรมัน VISA

xxx

xxx

จีน VISA (บ่าย) 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

จีน VISA (เช้า) 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

ดาวน์โจนส์ VISA 20/05/67
3 ตัวบน

126

2 ตัวล่าง

53

นิเคอิ VISA (บ่าย) 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

นิเคอิ VISA (เช้า) 20/05/67
3 ตัวบน

013

2 ตัวล่าง

00

รัสเซีย VISA 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

ลาว VISA 20/05/67
3 ตัวบน

764

2 ตัวล่าง

68

อังกฤษ VISA 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

ฮั่งเส็ง VISA (บ่าย) 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

ฮั่งเส็ง VISA (เช้า) 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

ฮานอย VISA 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

เยอรมัน VISA 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

หวยยี่กี่

หวยยี่กี่

20/05/67
3ตัวบน
2ตัวล่าง
รอบที่ 1

836

30

รอบที่ 2

925

11

รอบที่ 3

205

18

รอบที่ 4

399

69

รอบที่ 5

731

70

รอบที่ 6

206

99

รอบที่ 7

863

21

รอบที่ 8

416

69

รอบที่ 9

867

68

รอบที่ 10

616

49

รอบที่ 11

208

63

รอบที่ 12

667

34

รอบที่ 13

635

59

รอบที่ 14

193

55

รอบที่ 15

040

38

รอบที่ 16

950

67

รอบที่ 17

889

01

รอบที่ 18

xxx

xx

รอบที่ 19

xxx

xx

รอบที่ 20

xxx

xx

รอบที่ 21

xxx

xx

รอบที่ 22

xxx

xx

รอบที่ 23

xxx

xx

รอบที่ 24

xxx

xx

รอบที่ 25

xxx

xx

รอบที่ 26

xxx

xx

รอบที่ 27

xxx

xx

รอบที่ 28

xxx

xx

รอบที่ 29

xxx

xx

รอบที่ 30

xxx

xx

รอบที่ 31

xxx

xx

รอบที่ 32

xxx

xx

รอบที่ 33

xxx

xx

รอบที่ 34

xxx

xx

รอบที่ 35

xxx

xx

รอบที่ 36

xxx

xx

รอบที่ 37

xxx

xx

รอบที่ 38

xxx

xx

รอบที่ 39

xxx

xx

รอบที่ 40

xxx

xx

รอบที่ 41

xxx

xx

รอบที่ 42

xxx

xx

รอบที่ 43

xxx

xx

รอบที่ 44

xxx

xx

รอบที่ 45

xxx

xx

รอบที่ 46

xxx

xx

รอบที่ 47

xxx

xx

รอบที่ 48

xxx

xx

รอบที่ 49

xxx

xx

รอบที่ 50

xxx

xx

รอบที่ 51

xxx

xx

รอบที่ 52

xxx

xx

รอบที่ 53

xxx

xx

รอบที่ 54

xxx

xx

รอบที่ 55

xxx

xx

รอบที่ 56

xxx

xx

รอบที่ 57

xxx

xx

รอบที่ 58

xxx

xx

รอบที่ 59

xxx

xx

รอบที่ 60

xxx

xx

รอบที่ 61

xxx

xx

รอบที่ 62

xxx

xx

รอบที่ 63

xxx

xx

รอบที่ 64

xxx

xx

รอบที่ 65

xxx

xx

รอบที่ 66

xxx

xx

รอบที่ 67

xxx

xx

รอบที่ 68

xxx

xx

รอบที่ 69

xxx

xx

รอบที่ 70

xxx

xx

รอบที่ 71

xxx

xx

รอบที่ 72

xxx

xx

รอบที่ 73

xxx

xx

รอบที่ 74

xxx

xx

รอบที่ 75

xxx

xx

รอบที่ 76

xxx

xx

รอบที่ 77

xxx

xx

รอบที่ 78

xxx

xx

รอบที่ 79

xxx

xx

รอบที่ 80

xxx

xx

รอบที่ 81

xxx

xx

รอบที่ 82

xxx

xx

รอบที่ 83

xxx

xx

รอบที่ 84

xxx

xx

รอบที่ 85

xxx

xx

รอบที่ 86

xxx

xx

รอบที่ 87

xxx

xx

รอบที่ 88

xxx

xx

รอบที่ 1 20/05/67
3 ตัวบน

836

2 ตัวล่าง

30

รอบที่ 2 20/05/67
3 ตัวบน

925

2 ตัวล่าง

11

รอบที่ 3 20/05/67
3 ตัวบน

205

2 ตัวล่าง

18

รอบที่ 4 20/05/67
3 ตัวบน

399

2 ตัวล่าง

69

รอบที่ 5 20/05/67
3 ตัวบน

731

2 ตัวล่าง

70

รอบที่ 6 20/05/67
3 ตัวบน

206

2 ตัวล่าง

99

รอบที่ 7 20/05/67
3 ตัวบน

863

2 ตัวล่าง

21

รอบที่ 8 20/05/67
3 ตัวบน

416

2 ตัวล่าง

69

รอบที่ 9 20/05/67
3 ตัวบน

867

2 ตัวล่าง

68

รอบที่ 10 20/05/67
3 ตัวบน

616

2 ตัวล่าง

49

รอบที่ 11 20/05/67
3 ตัวบน

208

2 ตัวล่าง

63

รอบที่ 12 20/05/67
3 ตัวบน

667

2 ตัวล่าง

34

รอบที่ 13 20/05/67
3 ตัวบน

635

2 ตัวล่าง

59

รอบที่ 14 20/05/67
3 ตัวบน

193

2 ตัวล่าง

55

รอบที่ 15 20/05/67
3 ตัวบน

040

2 ตัวล่าง

38

รอบที่ 16 20/05/67
3 ตัวบน

950

2 ตัวล่าง

67

รอบที่ 17 20/05/67
3 ตัวบน

889

2 ตัวล่าง

01

รอบที่ 18 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 19 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 20 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 21 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 22 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 23 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 24 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 25 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 26 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 27 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 28 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 29 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 30 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 31 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 32 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 33 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 34 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 35 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 36 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 37 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 38 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 39 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 40 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 41 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 42 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 43 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 44 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 45 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 46 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 47 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 48 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 49 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 50 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 51 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 52 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 53 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 54 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 55 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 56 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 57 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 58 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 59 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 60 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 61 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 62 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 63 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 64 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 65 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 66 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 67 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 68 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 69 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 70 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 71 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 72 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 73 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 74 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 75 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 76 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 77 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 78 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 79 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 80 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 81 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 82 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 83 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 84 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 85 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 86 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 87 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

รอบที่ 88 20/05/67
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xx

หวยยี่กี่ 5 นาที

หวยยี่กี่ 5 นาที

20/05/67
3ตัวบน
2ตัวล่าง
รอบที่ 1

396

01

รอบที่ 2

964

94

รอบที่ 3

432

03

รอบที่ 4

535

28

รอบที่ 5

262

27

รอบที่ 6

069

01

รอบที่ 7

119

54

รอบที่ 8

171

12

รอบที่ 9

264

33

รอบที่ 10

964

11

รอบที่ 11

877

43

รอบที่ 12

742

61

รอบที่ 13

273

08

รอบที่ 14

475

39

รอบที่ 15

495

49

รอบที่ 16

330

01

รอบที่ 17

218

64

รอบที่ 18

510

14

รอบที่ 19

033

99

รอบที่ 20

558

81

รอบที่ 21

434

78

รอบที่ 22

591

46

รอบที่ 23

697

88

รอบที่ 24

215

69

รอบที่ 25

717

38

รอบที่ 26

129

07

รอบที่ 27

329

97

รอบที่ 28

969

32

รอบที่ 29

422

88

รอบที่ 30

897

63

รอบที่ 31

371

82

รอบที่ 32

841

75

รอบที่ 33

781

93

รอบที่ 34

555

60

รอบที่ 35

805

73

รอบที่ 36

814

67

รอบที่ 37

257

86

รอบที่ 38

923

89

รอบที่ 39

144

84

รอบที่ 40

266

37

รอบที่ 41

889

50

รอบที่ 42

723

27

รอบที่ 43

700

87

รอบที่ 44

432

05

รอบที่ 45

835

38

รอบที่ 46

774

83

รอบที่ 47

284

51

รอบที่ 48

465

88

รอบที่ 49

566

72

รอบที่ 50

368

71

รอบที่ 51

722

71

รอบที่ 52

263

95

รอบที่ 53

xxx

xx

รอบที่ 54

xxx

xx

รอบที่ 55

xxx

xx

รอบที่ 56

xxx

xx

รอบที่ 57

xxx

xx

รอบที่ 58

xxx

xx

รอบที่ 59

xxx

xx

รอบที่ 60

xxx

xx

รอบที่ 61

xxx

xx

รอบที่ 62

xxx

xx

รอบที่ 63

xxx

xx

รอบที่ 64

xxx

xx

รอบที่ 65

xxx

xx

รอบที่ 66

xxx

xx

รอบที่ 67

xxx

xx

รอบที่ 68

xxx

xx

รอบที่ 69

xxx

xx

รอบที่ 70

xxx

xx

รอบที่ 71

xxx

xx

รอบที่ 72

xxx

xx

รอบที่ 73

xxx

xx

รอบที่ 74

xxx

xx

รอบที่ 75

xxx

xx

รอบที่ 76

xxx

xx

รอบที่ 77

xxx

xx

รอบที่ 78

xxx

xx

รอบที่ 79

xxx

xx

รอบที่ 80

xxx

xx

รอบที่ 81

xxx

xx

รอบที่ 82

xxx

xx

รอบที่ 83

xxx

xx

รอบที่ 84

xxx

xx

รอบที่ 85

xxx

xx

รอบที่ 86

xxx

xx

รอบที่ 87

xxx

xx

รอบที่ 88

xxx

xx

รอบที่ 89

xxx

xx

รอบที่ 90

xxx

xx

รอบที่ 91

xxx

xx

รอบที่ 92

xxx

xx

รอบที่ 93

xxx

xx

รอบที่ 94

xxx

xx

รอบที่ 95

xxx

xx

รอบที่ 96

xxx

xx

รอบที่ 97

xxx

xx

รอบที่ 98

xxx

xx

รอบที่ 99

xxx

xx

รอบที่ 100

xxx

xx

รอบที่ 101

xxx

xx

รอบที่ 102

xxx

xx

รอบที่ 103

xxx

xx

รอบที่ 104

xxx

xx

รอบที่ 105

xxx

xx

รอบที่ 106

xxx

xx

รอบที่ 107

xxx

xx

รอบที่ 108

xxx

xx

รอบที่ 109

xxx

xx

รอบที่ 110

xxx

xx

รอบที่ 111

xxx

xx

รอบที่ 112

xxx

xx

รอบที่ 113

xxx

xx

รอบที่ 114

xxx

xx

รอบที่ 115

xxx

xx

รอบที่ 116

xxx

xx

รอบที่ 117

xxx

xx

รอบที่ 118

xxx

xx

รอบที่ 119

xxx

xx

รอบที่ 120

xxx

xx

รอบที่ 121

xxx

xx

รอบที่ 122

xxx

xx

รอบที่ 123

xxx

xx

รอบที่ 124

xxx

xx

รอบที่ 125

xxx

xx

รอบที่ 126

xxx

xx

รอบที่ 127

xxx

xx

รอบที่ 128

xxx

xx

รอบที่ 129

xxx

xx

รอบที่ 130

xxx

xx

รอบที่ 131

xxx

xx

รอบที่ 132

xxx

xx

รอบที่ 133

xxx

xx

รอบที่ 134

xxx

xx

รอบที่ 135

xxx

xx

รอบที่ 136

xxx

xx

รอบที่ 137

xxx

xx

รอบที่ 138

xxx

xx

รอบที่ 139

xxx

xx

รอบที่ 140

xxx

xx

รอบที่ 141

xxx

xx

รอบที่ 142

xxx

xx

รอบที่ 143

xxx

xx

รอบที่ 144

xxx

xx

รอบที่ 145

xxx

xx

รอบที่ 146

xxx

xx

รอบที่ 147

xxx

xx

รอบที่ 148

xxx

xx

รอบที่ 149

xxx

xx

รอบที่ 150

xxx

xx

รอบที่ 151

xxx

xx

รอบที่ 152

xxx

xx

รอบที่ 153

xxx

xx

รอบที่ 154

xxx

xx

รอบที่ 155

xxx

xx

รอบที่ 156

xxx

xx

รอบที่ 157

xxx

xx

รอบที่ 158

xxx

xx

รอบที่ 159

xxx

xx

รอบที่ 160

xxx

xx

รอบที่ 161

xxx

xx

รอบที่ 162

xxx

xx

รอบที่ 163

xxx

xx

รอบที่ 164

xxx

xx

รอบที่ 165

xxx

xx

รอบที่ 166

xxx

xx

รอบที่ 167

xxx

xx

รอบที่ 168

xxx

xx

รอบที่ 169

xxx

xx

รอบที่ 170

xxx

xx

รอบที่ 171

xxx

xx

รอบที่ 172

xxx

xx

รอบที่ 173

xxx

xx

รอบที่ 174

xxx

xx

รอบที่ 175

xxx

xx

รอบที่ 176

xxx

xx

รอบที่ 177

xxx

xx

รอบที่ 178

xxx

xx

รอบที่ 179

xxx

xx

รอบที่ 180

xxx

xx

รอบที่ 181

xxx

xx

รอบที่ 182

xxx

xx

รอบที่ 183

xxx

xx

รอบที่ 184

xxx

xx

รอบที่ 185

xxx

xx

รอบที่ 186

xxx

xx

รอบที่ 187

xxx

xx

รอบที่ 188

xxx

xx

รอบที่ 189

xxx

xx

รอบที่ 190

xxx

xx

รอบที่ 191

xxx

xx

รอบที่ 192

xxx

xx

รอบที่ 193

xxx

xx

รอบที่ 194

xxx

xx

รอบที่ 195

xxx

xx

รอบที่ 196

xxx

xx

รอบที่ 197

xxx

xx

รอบที่ 198

xxx

xx

รอบที่ 199

xxx

xx

รอบที่ 200

xxx

xx

รอบที่ 201

xxx

xx

รอบที่ 202

xxx

xx

รอบที่ 203

xxx

xx

รอบที่ 204

xxx

xx

รอบที่ 205

xxx

xx

รอบที่ 206

xxx

xx

รอบที่ 207

xxx

xx

รอบที่ 208

xxx

xx

รอบที่ 209

xxx

xx

รอบที่ 210

xxx

xx

รอบที่ 211

xxx

xx

รอบที่ 212

xxx

xx

รอบที่ 213

xxx

xx

รอบที่ 214

xxx

xx

รอบที่ 215

xxx

xx

รอบที่ 216

xxx

xx

รอบที่ 217

xxx

xx

รอบที่ 218

xxx

xx

รอบที่ 219

xxx

xx

รอบที่ 220

xxx

xx

รอบที่ 221

xxx

xx

รอบที่ 222

xxx

xx

รอบที่ 223

xxx

xx

รอบที่ 224

xxx

xx

รอบที่ 225

xxx

xx

รอบที่ 226

xxx

xx

รอบที่ 227

xxx

xx

รอบที่ 228

xxx

xx

รอบที่ 229

xxx

xx

รอบที่ 230

xxx

xx

รอบที่ 231

xxx

xx

รอบที่ 232

xxx

xx

รอบที่ 233

xxx

xx

รอบที่ 234

xxx

xx

รอบที่ 235

xxx

xx

รอบที่ 236

xxx

xx

รอบที่ 237

xxx

xx

รอบที่ 238

xxx

xx

รอบที่ 239

xxx

xx

รอบที่ 240

xxx

xx

รอบที่ 241

xxx

xx

รอบที่ 242

xxx

xx

รอบที่ 243

xxx

xx

รอบที่ 244

xxx

xx

รอบที่ 245

xxx

xx

รอบที่ 246

xxx

xx

รอบที่ 247

xxx

xx

รอบที่ 248

xxx

xx

รอบที่ 249

xxx

xx

รอบที่ 250

xxx

xx

รอบที่ 251

xxx

xx

รอบที่ 252

xxx

xx

รอบที่ 253

xxx

xx

รอบที่ 254

xxx

xx

รอบที่ 255

xxx

xx

รอบที่ 256

xxx

xx

รอบที่ 257

xxx

xx

รอบที่ 258

xxx

xx

รอบที่ 259

xxx

xx

รอบที่ 260

xxx

xx

รอบที่ 261

xxx

xx

รอบที่ 262

xxx

xx

รอบที่ 263

xxx

xx

รอบที่ 264

xxx

xx

รอบที่ 1 20/05/67
3 ตัวบน

396

2 ตัวล่าง

01

รอบที่ 2 20/05/67
3 ตัวบน

964

2 ตัวล่าง

94

รอบที่ 3 20/05/67
3 ตัวบน

432

2 ตัวล่าง

03

รอบที่ 4 20/05/67
3 ตัวบน

535

2 ตัวล่าง

28

รอบที่ 5 20/05/67
3 ตัวบน

262

2 ตัวล่าง

27

รอบที่ 6 20/05/67
3 ตัวบน

069

2 ตัวล่าง

01

รอบที่ 7 20/05/67
3 ตัวบน

119

2 ตัวล่าง

54

รอบที่ 8 20/05/67
3 ตัวบน

171

2 ตัวล่าง

12

รอบที่ 9 20/05/67